I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. Vid olika typer av arrangemang brukar finnas en avgift för arrangemanget för att täcka omkostnader.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 250 kronor per termin. För ledare och assistenter är avgiften rabatterad.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WAGGGS och WOSM.