Med hjälp av ett välfungerande märkessystem är det lättare att integrera målspåren i verksamheten samtidigt som scouterna kan bli inspirerade till att lära sig mer.

Det finns flera olika kategorier av märken, varje märke fyller en speciell funktion. På den här sidan beskrivs de olika märkeskategoriernas funktioner.

Arrangemangsmärken

Arrangemangsmärken får/köper scouterna på olika arrangemang man deltar i. Märkena används för att minnas och hitta andra scouter som vart med om samma upplevelser. Hit hör lägermärken, märken från tävlingar etc.

Bevismärken

Bevismärken ger scouten utnyttjanderätt till olika saker. Scouten har bevisat att han eller hon har  kunskapen som behövs för bevismärket. Ett exempel på bevismärke är Knivbeviset som ger scouten rätt att få använda kniv utan att ledare behöver övervaka.

Deltagarmärken

Deltagarmärken är märken som scouterna får för att minnas något de deltagit i. Det kan vara ett gemensamt tema under en termin eller ett mål man satt gemensamt i patrullen, exempelvis en vandring i fjällen.

Förtjänstmärken

Scouter som gjort något särskilt för scouterna eller inom kåren kan få olika typer av förtjänstmärken. Det vanligaste förtjänstmärkena är märken som visar hur länge man varit aktiv som ledare eller funktionär i kåren.

Intressemärken

Alla är olika och olika saker intresserar oss. Intressemärkena är märken som scouterna får när de fördjupar sig inom olika intresseområden. Ett par exempel på intressemärken är ”Hitta” (hitta vilse), ”Klura” (lösa chiffer och gåtor), ”Matettan” (matlagning).

Tillhörighetsmärken

Tillhörighetsmärken är märken som visar vart scouten tillhör. I kategorin tillhörighetsmärken finns det märken för de olika åldersgrupperna och distrikten samt patrull och kårtillhörighet.

 

Läs mer om scouternas märkessystem här!