En olycka händer lätt och därför är det en självklarhet att kårens medlemmar skall vara försäkrade när de deltar i våra aktiviteter.

Kårens medlemmar är försäkrade centralt via Scouternas riksorganisation. Försäkringen gäller både när vi arrangerar lokala aktiviteter och när vi reser iväg långväga på större arrangemang. Försäkringen gäller även till och från aktiviteterna.

Mer om försäkringarna inom Scouterna på Scoutservice.