Ska du eller ditt barn slutat i Scouterna?

För att avanmäla dig eller ditt barn meddelar ni detta till barnets avdelningsledarna eller vår medlemsregistrerare. Vi vill gärna att ni hör av er skyndsamt så ni inte får utskick av fakturor för medlemsavgift samt påminnelser på  dessa.

Vi vill gärna att du berättar om varför ni slutar så vi kan förbättra våran verksamhet.