Avdelningar

 I Scouterna hittar du både utmaningar och nya kompisar, oavsett var du bor eller hur gammal du är. Du kan börja i Scouterna som Spårarscout när du är 8 år.

Vår kår har fyra olika avdelningar. Avdelningarna träffas en gång i veckan oftast i anslutning till vår scoutlokal i centrala Linköping. Vi försöker vara utomhus så ofta det går men under de mörkare tiderna på året så är de flesta aktiviteter inomhus i vår scoutlokal.

Förutom veckomöten så åker vi ut på utfärd eller hajk till vår scoutstuga Gammalkil. Antalet så kallade utfärder och hajker scouterna är ute på varierar beroende på ålder.

I varje avdelning finns det en eller flera patruller. Det är i dessa små grupper som scouterna lär sig samarbeta och lösa problem. Problemen kan vara allt ifrån orientera ute i skogen till att göra upp eld.

Är du sugen på att testa på scouting?

Kom ner till ett av våra möten och testa på vad scouting egentligen är! Du får gärna kontakta någon av våra avdelningsledare så kan de berätta mer!