S:t Larsgården är vår lokal centralt beläget i Linköping.

I S:t Larsgården har vi vanligtvis våra avdelningsmöten. Adressen är Linnégatan 2A. Ingången hittar du på den södra gaveln. (Källaren i tegelhuset mittemot Sporthallen.) Vid behov av att komma i kontakt med ledarna under avdelningsmötena kan man ringa till deras telefon. Ledarna brukar finnas på plats mellan en timme före mötet och en timme efter mötet.