Stort engagemang för att förbereda inför julmarknaden

Under onsdagskvällen samlades ledare, funktionärer, föräldrar och scouter för att förbereda inför julmarknaden. Det trycktes jultryck på dukar, målades kvastar och andra hantverksmässiga pyssel. Det var ca 20 – 25 stycken deltagare som hjälpte till. Förutom detta så bjöds det på fika. Kvällen avslutades med ett kårstyrelsesammanträde. Vi vill tacka alla som hjälpte till och hoppas att så många som möjligt kan delta eller besöka vår julmarknad den 30:e november.