Kallelse till Kårstämma

Torsdagen den 4 februari är det dags för kårstämma. Under kårstämman så går vi igenom föregående och beslutar om vilka som skall sitta i bland annat styrelsen för detta år.

Dagorningen finns i elektronisk form både för att läsa direkt och ladda ner nedan.

Ladda ner Kallelse KST 2016