Kallelse till kårstämma 2019-02-07

Torsdagen den 7:e februari är det dags för kårstämma i S:t Lars scoutkår. Stämman hålls i samband med kårstyrelsesammanträdet.
Fullständiga kallelsen finner du nedan.