Kallelse till Kårstämma 2015-02-05

Torsdagen den 5:e februari hålls S:t Lars scoutkårs stämma. Under stämman kommer föregående års verksamhet redovisas och godkännas. Vidare kommer budget och medlemsavgift för 2015 fastställas samt val av nyckelpositioner i kåren.

Stämman hålls i samband med februari månads kårstyrelsesammanträde klockan 19:00. Kåren bjuder på mat i form av smörgåstårta.

För intresserade finns dagordningen att läsas nedan.