Kallelse till extra kårstämma

Torsdagen den 1:e juni är det dags för extra kårstämma. Dagordningen finns nedan.