Kallelse till årsmöte för Gammalkils stugförening.

S:T LARS SCOUTSTUGFÖRENING håller sitt årsmöte den 15:e februari klockan 18:30 i S:t Larsgården. Föreningens medlemmar hälsas välkomna till mötet.

Läs mer i kalendariet.