Höstterminen är i full gång!

Många scouter kom till årets terminsstart med pappersåtervinning som tema.

Under måndagen respektive tisdagen var höstens terminsstart. Temat var pappersåtervinning där scouterna lärde sig skapa eget papper med hjälp av att återvinna gamla tidningar som skulle slängts.

Förutom papperstillverkning ägnades mötena åt att lära känna varandra, lekar och prata om vad vi vill göra under hösten.

DSC_3678