Höjdpunkter från Distriktsstämma våren 2015

Idag var det stämma i Nordöstra Götalands scoutdistrikt, kårens scoutdistrikt. Två ledare ifrån kåren var på plats och förde kårens talan.


Foto: Uffe Johansson

Under förmiddagen hölls det workshops om arrangemang, utbildningar, distriktets framtida mål med flera. Efter en god lunch på Kisa Wärdshus blev det dags för själva stämman. Nedan följer ett par av stämmans höjdpunkter.

  • Det nya utbildningskonceptet ”Ledarskapsön” kommer att användas för ledarutbildningarna.
  • Distriktet kommer att avsätta 100 000 kr per år fram till och med 2016 för kårutvecklingsprojekt.
  • Under 2016 kommer ett distriktsläger arrangeras och kommer troligen förläggas i Hultsfred.
  • Det kommer även finnas möjlighet att låna scoutmatriel från distriktet för scoutarrangemang.