Flyttat kårstyrelsesammaträde

På grund av höstlovet så är november månads kårstyrelsesammanträde (KS) förskjutet en vecka.