Rasmus Ringdahl

Rasmus är avdelningsledare för Äventyrarscouter och Utmanarscouterna. När han inte är ledare så arbetar han med att göra Spejaren.

Titel: Vice kårordförande Ordförande Gammalkils scoutstuguförening Avdelningsledare Webmaster Ansvarig utgivare - Spejaren

E-post: Rasmossen@gmail.com

Mobil: 0707 - 27 28 57