Utbildningar

Lykta

Utbildning är ett A och O i alla organisationer. Nedan finns det information om ett par bra utbildningar som arrangeras på regelbunden basis.

Ledarutbildning Bas

Ledarutbildning bas är anpassad för unga scouter som är på väg att ta steget upp till att bli ledare. Utbildningen tar upp vad scouting är och hur man arbetar efter scoutmetoden och målspåren. Utbildningen är uppbyggd av fem moduler som man går igenom under en helg. Utbildningen sker på regelbunden basis i Nordöstra Götalands scoutdistrikt.

 

Läs mer om Ledarutbildning Bas!

 

Ledarutbildning Scout

Ledarutbildning Scout är en fördjupning inom scoutledarområdet. Som deltagare bör man gått ledarutbildning Bas och vart ledare i minst ett år efter man genomfört utbildningen. Ledarutbildning Scout är indelad i sex delar över tre tillfällen.

 

Läs mer om Ledarutbildning Scout!

Ledare 2.0

Denna ledarutbildning är anpassad för scoutledare som har gått ALU och vill fräscha på sina kunskaper om hur det nya scoutsystemet fungerar. Utbildningen tar bland annat upp program, målspår, scoutmetoden och märkessystemet.

 

Läs mer om Ledare 2.0!

Treklöver Gilwell

Utbildningen är uppbyggd på att deltagarna ska reflektera över sitt eget ledarskap och därigenom utvecklas som ledare. Man bör vara över 20 år och ha varit scoutledare i minst två år för att tillgodose kunskapen i utbildningen. Utbildningen finns i två olika versioner, en hel vecka under sommaren eller som tre helger under året.

 

Läs mer om Treklöver Gilwell!

 

Trygga möten

Kursen trygga möten är en utbildning för att upptäcka och motverka övergrepp hos barn och ungdomar. Utbildningen är obligatorisk för alla ledare inom Scouterna.

Läs mer om Trygga möten!