Vår organisation

Klubba

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 85 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fyra avdelningar fördelade på en spåraravdelningupptäckaravdelning, en äventyraravdelning och en utmanaravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas första torsdagen i varje månad. På styrelsesammanträdena (KS)  diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. På sammanträdena är alla kårens medlemmar välkomna att delta. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. Vår scoutstuga sköts om av våra stugfogdar. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring någon av stugorna.

Lördagen före första advent varje år samlas hela kåren till kårens årliga Julbazar (julmarknad) i S:t Larsparken. Medlemmarna kommer både långväga och kortväga för att umgås, köpa lotter och stödja kåren.