Vad är Scouterna?

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har funnits i Sverige i över 100 år.

För att göra unga människor redo för livet så har vi tretton stycken så kallade målspår. Dessa målspår är olika teman på saker som vi vill att scouterna skall lära sig. Målspåren täcker allt ifrån kritiskt tänkande och självinsikt till samarbete och förståelse för omvärlden. Känslan för naturen är också en självklarhet vilken är vårt största signum.

Ju äldre scouterna blir desto mer utvecklas de i dessa målspår. Som spårarscout så leker man samtidigt som man bekantar sig med våra värderingar medan en roverscout aktivt försöker att utveckla sig tillsammans med sina kamrater.

För att hjälpa scouterna med att utvecklas så används scoutmetoden. Denna metod består i att scouterna själva ska lära sig genom att själva prova att lösa problem. Detta görs tillsammans med i en patrull (grupp) om 4 – 8 scouter. För att skapa gemenskap och motivation används olika symboler. Dessa symboler är bland annat scoutskjortan med tillhörande märken och cermonier av olika slag.

Du kan läsa mer om vad Scouterna är på Scouternas rikssajt.