Spårarna 8-9 år

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, och var beredd på äventyr redan från första dagen.

alder-sparare

Spåraren har fått upp spåret på något nyttoch vågar sig utanför sin hemmiljö med stort mod och upptäckarglädje. Ordet Spårare visar på viljan att upptäcka spåret och finna äventyret.

Våra spårare har patrullindelningar som är inspirerade av insekter. Alla patruller har ett speciellt märke som symboliserar deras insekt.

Just nu har vi en patrull med ungefär sex scouter.

Spårarscouterna har sina veckomöten i S:t Larsgården på måndagar mellan 18:30 – 20:00.

Kommande händelser för spårarscouter

 Våra ledare

Hannah Andersson

Ledarassistent
E-post: hannah.a@stlarsscoutkar.se

Hannah är ledarassistent på Spåraravdelningen.

Linda Rubensson

Avdelningsledare
E-post: linda.rubensson@gmail.com
Mobil:
0768 - 06 45 37

Linda är ledare på Spårare- och Upptäckaravdelningarna.