Avdelningar

Scouter

I vår scoutkår finns det fyra avdelningar. En av avdelningarna är för spårarescouter, en för upptäckarescouter, en för äventyrarscouter och en för utmanarscouter.

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara ute så ofta som möjligt men under de mörkare tiderna på året är vi inomhus.

Förutom våra veckomöten så åker vi ut i skogen på utfärd eller hajk till vår scoutstuga Gammalkil. Antalet så kallade utfärder och hajker scouterna är ute på varierar beroende på ålder.

I varje avdelning finns det en eller flera patruller. Det är i dessa små grupper som scouterna lär sig samarbeta och lösa problem i. Problemen kan vara allt ifrån att orientera ute i skogen till att göra upp eld.

Är du sugen på att testa på scouting?

Kom ner på ett av våra möten och testa på vad scouting egentligen är!  Kontakta någon av våra avdelningsledare, så kan de berätta mer.

 

 

Linda Rubensson

Ledare
E-post: linda.rubensson@gmail.com
Mobil:
0768 - 06 45 37

Linda är ledare på Spårare- och Upptäckaravdelningarna med fokus på Spårarscouterna.

Emma Ahlqvist

Avdelningsledare
E-post: emma@stlarsscoutkar.se
Mobil:
073-339 49 73

Emma är avdelningsledare för Äventyrarscouter och Utmanarscouter. Förutom detta så är hon hovfotograf i Spejarredaktionen.

Rasmus Ringdahl

Avdelningsledare Matrielförvaltare Webmaster Lokalförvaltare Ansvarig utgivare - Spejaren
E-post: Rasmossen@gmail.com
Mobil:
0707 - 27 28 57

Rasmus är avdelningsledare för Äventyrarscouter och Utmanarscouterna. När han inte är ledare så arbetar han med att vara lokal- och materielförvaltare samt att göra Spejaren.

Freja Håkansdotter

Ledare
E-post: sparare@stlarsscoutkar.se

Freja är ledare för Spårarscouterna.