Avdelningar

Scouter

I vår scoutkår finns det fyra avdelningar. En av avdelningarna är för spårarescouter, en för upptäckarescouter, en för äventyrarscouter och en för utmanarscouter.

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara ute så ofta som möjligt men under de mörkare tiderna på året är vi inomhus.

Förutom våra veckomöten så åker vi ut i skogen på utfärd eller hajk till vår scoutstuga Gammalkil. Antalet så kallade utfärder och hajker scouterna är ute på varierar beroende på ålder.

I varje avdelning finns det en eller flera patruller. Det är i dessa små grupper som scouterna lär sig samarbeta och lösa problem i. Problemen kan vara allt ifrån att orientera ute i skogen till att göra upp eld.

Är du sugen på att testa på scouting?

Kom ner på ett av våra möten och testa på vad scouting egentligen är!  Kontakta någon av våra avdelningsledare, så kan de berätta mer.

 

 

Agnes Rulander

Ledarassistent
E-post: agnes.r@stlarsscoutkar.se

Agnes är ledarassistent på Upptäckarna.

Hannah Andersson

Ledarassistent
E-post: hannah.a@stlarsscoutkar.se

Hannah är ledarassistent på Spåraravdelningen.

Linda Rubensson

Avdelningsledare
E-post: linda.rubensson@gmail.com
Mobil:
0768 - 06 45 37

Linda är ledare på Spårare- och Upptäckaravdelningarna.

Emma Ahlqvist

Avdelningsledare
E-post: emma@stlarsscoutkar.se
Mobil:
073-339 49 73

Emma är avdelningsledare för Äventyrarscouter. Förutom detta så är hon hovfotograf i Spejarredaktionen.

Rasmus Ringdahl

Vice kårordförande Ordförande Gammalkils scoutstuguförening Avdelningsledare Webmaster Ansvarig utgivare - Spejaren
E-post: Rasmossen@gmail.com
Mobil:
0707 - 27 28 57

Rasmus är avdelningsledare för Äventyrarscouter och Utmanarscouterna. När han inte är ledare så arbetar han med att göra Spejaren.

Freja Håkansdotter

Ledarassistent
E-post: aventyrare@stlarsscoutkar.se

Freja är ledarassistent för Äventyrarscouterna.