Kallelse till Kårstämma 2015-02-05

Torsdagen den 5:e februari hålls S:t Lars scoutkårs stämma. Under stämman kommer föregående års verksamhet redovisas och godkännas. Vidare kommer budget och medlemsavgift för 2015 fastställas samt val av nyckelpositioner i kåren. Stämman hålls i samband med februari månads kårstyrelsesammanträde Läs mer »

Terminsstart 12 och 13 januari

Nu har både jul- och nyårshelgerna tagit slut och det är dags för en ny termin på scouterna. Under söndagen planerades alla helgaktiviteter in för våren och alla våra aktiviteter kommer att finnas i kalendariet i början av veckan. Vi Läs mer »